สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
            
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประสงค์รับสมัครบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 255/25 หมู่ 13 ถนนหน้าศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,500 บาทต่อเดือน

            ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 255/25 หมู่ 13 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043 - 242177 , 043 - 246191
ในวันและเวลาราชการ         

            โดยผู้มีสิทธิในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลีกษณะต้องห้ามตามประกาศรับสมัคร (ไฟล์ประกาศรับสมัคร)

            


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัคร.pdf |


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image