สำนักงานทางหลางที่ 7 กรมทางหลวง ประกาศจำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด

             สำนักงานทางหลางที่ 7 กรมทางหลวง ประกาศจำหน่ายพัสดุ  (เครื่องจักรกล งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด

            สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) กรมทางหลวง มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน)โดยวิธีขายทอดตลาด ด้วยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
โดยกำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เครื่องจักรกล จำนวน 3 คัน ประกอบด้วย

1) รถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อ/รุ่น TOYOTA/KUN51 R-NKMSYT A1

2) รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ/รุ่น ISUZU/TFR86HSM2AHS D-MAX (SPARK)

3) รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ/รุ่น ISUZU/TFR86HSM2A D-MAX (SPARK) 

            ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการประมูลและะต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลเป็นเงินสด
หรือแคชเชียร์เช็คเป็นเงิน 88,000 บาท แก่กรมทางหลวง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล
ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันขายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการสู้ราคา โดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จให้ไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสู้ราคาในวันนั้น

            ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานทางหลวงที่ 7 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ และติดต่อขอข้อมูลรวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่งานพัสดุและสัญญา โทร 043-246778 โทรสาร 043-2466785คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image