Hi-Light Main
ประกาศ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการ จำนวน 27 รายการ

ประกาศสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการ จำนวน 27 รายการ
         
  ด้วยกรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 มีความประสงค์ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการ จำนวน 27 รายการ
กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้สนใจต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ สำนักงานพัฒนา
และบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 (ขอนแก่น) เลขที่ 738 หมู่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่ีงเป็นสถานที่ประมูล และเข้าประมูลราคาพัสดุ
จำนวน 27 รายการ ราคากลางจำนวน 26,780.50 บาท 
            ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 (ขอนแก่น) เลขที่ 738 หมู่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-3935901 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://md.go.th/หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
            เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด รายละเอียดตามไล์ประกาศ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government