Hi-Light Main
สำหรับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ลาว เมียนมากัมพูชา และเวียดนาม ที่ขึ้นทะเบียนตามประกาศคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ✅ ขณะนี้กรมการจัดหางานได้มีประกาศให้แรงงานต่างด้าวยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบคำขอบต.50 โดยยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 👇 https://e-workpermit.doe.go.th/CLMV-WEB/main.php 🔥ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567🔥 ♦️เตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้ ✅ สำเนาหน้าพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทาง ✅ สำเนาวีซ่าที่หมดอายุวันที่ 13 กุม

สำหรับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ลาว เมียนมากัมพูชา และเวียดนาม ที่ขึ้นทะเบียนตามประกาศคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นี้
✅ ขณะนี้กรมการจัดหางานได้มีประกาศให้แรงงานต่างด้าวยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบคำขอบต.50
โดยยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 👇
https://e-workpermit.doe.go.th/CLMV-WEB/main.php
🔥ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567🔥
♦️เตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
✅ สำเนาหน้าพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทาง
✅ สำเนาวีซ่าที่หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
✅ ประกันสุขภาพของรัฐ หรือเอกชนก็ได้ หรือประกันสังคม
✅ หนังสือรับรองการจ้าง แบบ บต.46
✅ สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
✳️ หลังจากท่านได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วให้ท่านชำระเงิน💰ค่าใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะแสดง QR Code ให้ท่านสแกนชำระเงินของธนาคาร
❓หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0832855564 งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government