เลือกตั้ง อบต.ขอนแก่นคึกคัก ผู้ว่าฯ กำชับข้าราชการวางตัวเป็นกลาง เตือนผู้สมัครทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ กกต.เคร่งครัด

 ที่ อบต.ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บรรยากาศการสมัครรับการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ อบต.ท่าพระ วันแรกวันนี้ ภายหลังจากที่ กกต.ได้กำหนดให้จัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ และได้กำหนให้มีการรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค.64 โดยบรรยากาศโดยทั่วไปด้านหน้าห้องประชุม อบต.ท่าพระ มีว่าที่ผู้สมัครทยอยเดินทางมาลงเวลาและลงทะเบียนในการรับสมัคร ก่อนเวลา 08.00 น.จำนวนมาก ท่ามกลางเหล่าบรรดากองเชียร์ที่มาให้กำลังใจกันอย่างมาก เนื่องจากสนามเลือกตั้ง อบต.ท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นสนามเลือกตั้งที่คอการเมืองต่างจับตากันอย่างมาก เนื่องจากนักการเมืองหน้าแก่นและหน้าใหม่ ต่างลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.ในครั้งนี้เช่นกัน ซึ่ง กกต.ประจำ อบต.ท่าพระ ได้กำหนดพื้นทีสำหรับการสมัครรับการเลือกตั้งตามระเบียบที่ กกต.กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น

        โดยทันทีที่ถึงเวลาสมัครับการเลือกตั้งคือเวลา 08.30 น.นายวิสิฐ จันทะรี ปลัด อบต.ท่าพระ ในฐานะ ผอ.กกต.ประจำ อบต.ท่าพระ ได้แจ้งประกาศการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ โดยให้ว่าที่ผู้สมัครของเขตเลือกตั้งต่างๆที่มาลงเวลาก่อนเวลา 08.30 น. ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการรับสมัคร ซึ่งเขตเลือกตั้งใดที่มีผู้สมัครมาก่อนเวลา 08.30 น.เพียง 1 ราย ได้ทำการสมัครรับการเลือกตั้งตามขั้นตอน ขณะที่เขตเลือกตั้งใดที่มีว่าที่ผู้สมัครมาลงเวลามากกว่า 1 ราย ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการจับสลากหมายเลขทันที

        นายวิสิฐ จันทะรี ผอ.กกต.อบต.ท่าพระ กล่าวว่า บรรยากาศในการสมัครรับการเลือกตั้งวันแรกวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี กกต.จังหวัดและท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น มาร่วมสังเกตการณ์และคอยกำกับควบคุมการสมัครรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบและข้อบังคับตามที่ กกต.กำหนด ซึ่งว่าที่ผู้สมัคร นายก และสมาชิกฯ ต่างให้ความสนใจมาสมัครรับการเลือกตั้งในวันนี้แรกวันนี้จำนวนมาก ทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนอย่างดี ซึ่งผู้สมัครที่มาลงเวลาก่อเวลา 08.30 น. หากถึงเวลาแล้วมาเพียงคนเดียวก็สามารถที่จะลงสมัครรับการเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครได้ทันที ในขณะที่เขตเลือกตั้งใดที่มีผู้สมัครมาก่อนเวลา 08.30 น.มากกว่า 1 ราย หากตกลงกันไม่ได้ก็ให้เข้าสู่ขั้นตอนของการจับสลาก ซึ่งก็มีหลายเขตเลือกตั้งที่ต้องจับสลากกันในวันนี้

        “อบต.ท่าพระ จะเปิดรับสมัครเลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภา อบต.ท่าพระ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 ต.ค.64 ซึ่งขอย้ำเตือนว่าหากเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ครบ เจ้าหน้าที่จะไม่ทำการรับสมัคร ซึ่งเท่ากับว่าทุกคนต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบในภาพรวม โดยเฉพาะผู้ที่ต้องจับสลากเลขหมาย ยกตัวอย่างเช่นหากได้หมายเลข 1 เข้าไปทำการสมัครรับการเลือกตั้งและเมื่อการตรวจสอบเอกสารไม่ครบและเจ้าหน้าที่ไม่ทำการรับสมัคร ก็จะต้องกลับไปเริ่มใหม่ ดังนั้นการที่จะสามารถประกาศรับรองว่าเป็นผู้สมัครอย่างเป็นทางการ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการได้คือในวันที่ 2 พ.ย.64 และจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.64 ตามระเบียบและข้อบังคับตามที่ กกต.กลาง กำหนด”

        ขณะที่นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ มี อบต.ที่ กกต.ได้มีคำสั่งให้จัดการเลือกตั้งรวม 140 แห่ง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,546 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งบรรยากาศในภาพรวมของการสมัครรับการเลือกตั้งวันแรกวันนี้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งก็ได้มีการกำชับข้าราชการให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง หากมีข้อเรียกเรียนใดๆ จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เอาผิดตามระเบียบอย่างเข้มงวด พร้อมขอฝากเตือนว่าที่ผู้สมัครทุกรายให้ศึกษาระเบียบและข้อบังคับ โดยเฉพาะกฎเหล็ก 26 ข้อ และลักษณะต้องห้ามต่างๆ หรืออะไรที่ควรหรือไม่ควร หรืออะไรที่ทำแล้วผิดกฎหมาย ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิด กกต.จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นกัน

 

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND  

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211011115452420


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image