จ.ขอนแก่น หลายอำเภอน้ำท่วมเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมเตรียมสูบน้ำลงอ่างไว้ใช้หน้าแล้ง

  ที่วัดโพธิ์บัลลังก์ บ้านดอนน้อย ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมส่งมอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่บ้านดอนน้อย , บ้านดอนหัน , บ้านดอนเจริญ ต.ดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งประสบภัยน้ำท่วม จากน้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงบางจุด แต่บางพื้นที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงชาวบ้านไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ และการสัญจรไปมาลำบาก

          นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเปยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ว่า ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ ดขณะนี้น้ำจะไหลไปตามแรงโน้มถ่วงในทิศทางปกติ ภาพรวมถือว่าทุกพื้นที่มีน้ำลดลง เช่นที่อำเภอมัญจาคีรี ในวันนี้ปริมาณน้ำลดลงไป 9 เซนติเมตร ที่เขตอำเภอเมืองลดลงไป 12-13 เซนติเมตร และที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นลุ่มน้ำ น้ำลดลงไปประมาณ 9 เซนติเมตร โดยน้ำเหล่านี้จะไหลต่อไปจนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อเนื่องไปจังหวัดยโสธร และอุบลราชธานี ไปออกยังลำน้ำโขง ซึ่งถือว่าการจัดการจราจรทางน้ำ ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานทุกหน่วย โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้สั่งการให้ลดการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งได้ลดลงมาจาก 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้เหลือการระบายเพียง 15 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

          ขณะนี้ มวลน้ำ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะถึงในเขตอำเภอเมืองในวันนี้ ซึ่งจะทำให้การจราจรของน้ำลำน้ำพอง ที่จะบรรจบกับลำน้ำชีลดลงไป ส่งผลให้ลำน้ำชีมีอัตราเร่งในการไหลลงสู่ตอนล่างเร็วและสะดวกมากขึ้น และลดการกัดเซาะของแนวเขื่อนกั้นตลิ่งตามลำน้ำพอง ซึ่งเมื่อมีการระบายน้ำออกมามาก จะมีการกัดเซาะ และทำให้น้ำบางส่วนไหลหลุดลอดเข้ามาในเขตป้องกัน ซึ่งตามสำนักงานชลประทานที่ 6 และหน่วยงานเกี่ยวข้อง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอำเภอเมืองได้ระดมพี่น้องประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปป้องกันแนว 3 L RMC ซึ่งเป็นจุดหัวโค้งของลำน้ำพอง ซึ่งจะจะมีน้ำไหลตรงเข้ามา ทำให้เกิดการกัดเซาะแนวป้องกันตลิ่งได้ ขณะนี้อยู่ในการควบคุมทั้งหมด และในพื้นที่เขตเศรษฐกิจไม่ได้รับผลกระทบอย่างใด ยังมีการระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องที่ประตูระบายน้ำ D8 เพื่อพร่องน้ำในเขตเศรษฐกิจ รองรับหากมีฝนขนาดใหญ่ลงมา

          ปัจจุบัน เขื่อนอุบลรัตน์ กักเก็บน้ำได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของความจุ คือ 2,251 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น การที่ส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมชลประทาน และจังหวัด ได้มีมติในการพร่องน้ำลง โดยพิจารณาจากน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ โดยวานนี้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ที่ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงลดการระบายน้ำลงเหลือ 15 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งแนวโน้มในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นลําพะเนียง ที่ไหลมาจากจังหวัดหนองบัวลำภู หรือลำน้ำพองตอนบน ซึ่งเป็นน้ำที่ไหลมาจากภูกระดึง มีปริมาณน้ำที่ลดลง รวมถึงลำน้ำเชิญที่จะมารวมกับลำน้ำพรม ที่ประตูระบายน้ำหนองเรือ มีระดับน้ำที่ลดลง

          ดังนั้น บางส่วนจึงเริ่มให้ปิดประตูระบายน้ำ เพื่อให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรสำหรับปีหน้า ขณะที่ลำน้ำพรม ยังคงต้องมีการระบายออก เนื่องจากพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยังคงมีน้ำท่วมในบางส่วนของพื้นที่ จะมีการบริหารจัดการน้ำตลอดแนวลำน้ำ

          จังหวัดขอนแก่น มีการเตรียมการตามคำสั่งการของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงแนวนโยบายของรัฐบาล ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดได้หาแนวทางนำน้ำที่ท่วมอยู่ในทุกพื้นที่ผันน้ำเข้ามาเก็บในอ่างเก็บน้ำที่ไม่มีน้ำ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ทำการสำรวจแล้ว พบว่ามีอ่างเก็บน้ำที่จะเริ่มใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลในการสูบน้ำกลับเข้าไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำ 2 พื้นที่ ได้แก่อ่างโสกรวก อำเภอภูเวียง ซึ่งที่ผ่านจะรอรับน้ำฝนอย่างเดียวไม่มีสาขาที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งที่ใกล้ที่สุดคือ 7 กิโลเมตร โดยวันที่ 14 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะทำพิธีเปิด โดยการกดปุ่มรีโมท ที่ศาลากลางจังหวัด และเครื่องสูบน้ำระยะไกลที่อำเภอภูเวียงจะดำเนินการสูบน้ำระยะทาง 7 กิโลเมตร จากลำน้ำสาขาเข้าไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำโสกรวก ที่อำเภอภูเวียง ซึ่งจะใช้เวลาตั้งแต่กดปุ่มเปิดจนน้ำไปสู่ปลายทางใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ในขณะที่จุดที่ 2 ที่อำเภอชุมแพ จะเป็นจุดที่มีการสูบน้ำจากลำห้วยสาขาของลำน้ำเชิญเข้าไปอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่สำหรับการเกษตรกว่า 2-3 พันไร่ เป็นอ่างที่ไม่ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตามแนวทางที่จังหวัดขอนแก่นจะได้ปฏิบัติ เพื่อให้ปีการผลิต 2564/2565 พี่น้องประชาชนจะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ และเพื่อไม่ให้น้ำต้องพร่องทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทางรัฐบาลได้จัดซื้อไว้นำมาจัดการน้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ร่วมกันต่อไป

          สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมใน 15 อำเภอจังหวัดขอนแก่นนั้น ขณะนี้ ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยในช่วงแรกคืออำเภอทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อำเภอภูผาม่าน อำเภอชุมแพ อำเภอภูเวียง อำเภอหนองนาคำ และอำเภอหนองเรือ ซึ่งเป็นจุดที่น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ คืออำเภอโนนศิลา อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ ซึ่งเป็นจุดแรกในการรับน้ำจากชัยภูมิ น้ำเริ่มลดลงแล้ว แม้จะยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ แต่ก็ใกล้เคียง ซึ่งจุดที่ถือว่าสถานการณ์น้ำหนักที่สุดขณะนี้ คือที่อำเภอเมืองในเขตของพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีน้ำล้นตลิ่งอยู่ที่ประมาณ 1.38 เมตร โดยน้ำลดลงวันละ 13-14 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับการผลักดันน้ำออกไป โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในเขตบ้านหนองขนวน ที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 เครื่อง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนน้ำไปถึงตอนใต้ ตามทิศทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่า 30%

          สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือการเยียวยาให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเริ่มส่งมอบเวชภัณฑ์โดยเฉพาะยาป้องกันน้ำกัดเท้า และเวชภัณฑ์อื่น ๆ ให้แก่ประชาชนต่อไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211011141454502


image รูปภาพ

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image