องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บ้านโสกแต้ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

          ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องมาลงชื่อกับทางราชการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยนำหลักฐานอันได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันประมูล จึงจะมีสิทธิเข้าสู้ราคาได้

          ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร 0 4324 1052 หรือ www.kkpao.go.th ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการคะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image