ชาวบ้านผือ อ.เมืองขอนแก่น สืบสารประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว ถนนสายวัฒนธรรม

ชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่นกว่าพันคน พร้อมใจแต่งชุดพื้นเมืองออกมาตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ บนถนนสายวัฒนธรรมภายในหมู่บ้าน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน

นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยชาวบ้านผือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่าหนึ่งพันคนได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ออกมาตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ บนถนนภายในหมู่บ้านหรือชาวบ้านเรียกว่าถนนสายวัฒนธรรม ระยะทางยาวกว่า 500 เมตร เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่หนึ่งและสามของเดือน ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว

นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่าบ้านผือแห่งนี้ ถือว่าเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้า ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีต้นทุนในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามตามฮีต 12 คลอง 14 ที่ชาวอีสานถือปฎิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตและการตักบาตรพระสงฆ์ชาวบ้านก็ทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว จึงเกิดการต่อยอดทางวัฒนธรรมโดยใช้ถนนกลางหมู่บ้าน เปลี่ยนเป็นถนนสายวัฒนธรรม และพร้อมใจกันแต่งกายผ้าพื้นเมืองออกมาตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ทุกวันอาทิตย์ที่หนึ่งและสามของเดือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และยึดถือปฎิบัติสืบไป

ที่สำคัญยังทำให้คนในหมู่บ้านเกิดความรักความสามัคคีและพร้อมใจกันดูแลรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะลำห้วยพระคือที่เปรียบเสมือนสายน้ำแห่งชีวิตหล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้าน จนกลายเป็นหมู่บ้านสังคมที่น่าอยู่ นอกจากนี้พระสงฆ์และชาวบ้าน ยังได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในโรงเรียนบ้านผือ พัฒนาเป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้จุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221120125920715


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image