ฟังวิทยุออนไลท์ 99.5

มข.จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์

ที่ ห้องเอนกประสงค์ อาคารวิทยวิภาส วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานและเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนการฝึกอบรม กับ บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณภัคธภา เชี่ยวชาญวัฒนา ผู้จัดการประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในนาม บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร.สิรภัทร ฉัตรโกเมศ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เกิดจากการพัฒนาหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับปริญญาตรี (วท.บ.ความมั่นคงไซเบอร์) หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยที่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความต้องการในการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะ ความรู้ และความสารมารถ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมยุทธศาสตร์ ของอธิการบดี

ทั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับ คณาจารย์ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการสนับสนุนด้านความปลอดภัยไซเบอร์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้หารือความร่วมมือด้านการบูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work Intergrated Learning เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของ บริษัท ฯ ซึ่ง นักศึกษาจะได้เกิดประสบการณ์จริง และจะได้นำองค์ความรู้ ไปต่อยอดในการทำงาน ต่อไป

สำหรับ บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท ฯ ชั้นนำด้าน IT Security ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา โดยมีสถาบันอบรมฟอร์ติเน็ต (Fortinet Treaning Institute) ซึ่งได้ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วโลก ในการสร้างแพลทฟอร์มแห่งการเรียนรู้ เพี่อลดช่องว่างด้านการสนับสนุนการฝึกทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และจากความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรทางวิชาการ และเป็นสถาบันการศึกษาล่าสุดที่เข้าร่วมโครงการ Fortinet Academic Partner Program

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230523134658832


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government