Hi-Light Main
นายกสภา มทร.อีสาน นำคณะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านหัวฝาย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรหม่อนไหมบ้านหวายหลืม ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเพื่อให้ความรู้ และให้การสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม พร้อมทั้งหาความเชื่อมโยงทางการตลาดระหว่างวิสาหกิจชุมชนฯ กับลูกค้าใหม่ และร่วมกันหาแนวทางการสร้างคุณค่าวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าต่อยอดทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ระดับโลกตามนโยบายของ มทร.อีสาน โดยมี อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยอาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิดโนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ อดีตรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น รศ.ดร.วิเชียร แสงอรุณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการนำผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ในการลงพื้นที่ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้นำนายกสภา มทร.อีสาน และคณะเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสำรวจความต้องการของวิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการ รับฟังข้อมูลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และสิ่งที่วิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการต้องการได้รับความร่วมมือและการส่งเสริม จาก มทร.อีสาน เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น คุณบุญสิน ราษฎร์เจริญ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวฝาย เล่าถึงความเป็นมาพร้อมสาธิตขั้นตอนกระบวนการการผลิตผ้าไหมแบบครบวงจร โดยสมาชิกกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านหัวฝาย มีสมาชิกกลุ่มและเครือข่ายผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดมากกว่า 100 ราย สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสตรีเกษตรกรในชุมชน จากการออกแบบลายผ้า การมัดหมี่ การฟอกย้อม จนถึงกระบวนการทอผ้าไหมออกมาเป็นผืนด้วยลวดลายที่สวยงาม ผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านหัวฝาย นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนได้รับพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ทั้งนกยูงทอง นกยูงสีน้ำเงิน และนกยูงสีเงิน มีการทำ QR Code ข้อมูลสินค้าเพื่อรองรับการพัฒนากลุ่มลูกค้ายุคไทยแลนด์ 4.0

จากนั้น รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้นำนายกสภา มทร.อีสาน พร้อมคณะลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรหม่อนไหมบ้านหวายหลืม ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางมาลัย ดำเนตร ประธานกลุ่มพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าครบวงจร นำชมการพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย เช่น สบู่ และเซรั่มบำรุงผิวหน้าที่สกัดจากโปรตีนไหม นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยสามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน จากการลงพื้นที่ มทร.อีสาน พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 2 กลุ่ม ได้ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมสู่ระดับสากลต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230525171645745


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government