ฟังวิทยุออนไลท์ 99.5

โรงพยาบาลขอนแก่น พัฒนาการรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยระบบหุ่นยนต์ Robotic Assisted Surgery

ที่ อาคารผ่าตัด 40 ปี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะแพทย์ ร่วมประชุมและเยี่ยมชมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยระบบหุ่นยนต์ Robotic Assisted Surgery โดยกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งมีการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยโรค“ข้อเข่าเสื่อม”ด้วยนวัตกรรมใหม่ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยระบบหุ่นยนต์ Robotic Assisted Surgery เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยโรค“ข้อเข่าเสื่อม” ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า โรค“ข้อเข่าเสื่อม” นับเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยวิธีการที่ช่วยลดความทรมานจากอาการปวดข้อเข่ารุนแรง ให้สามารถลับมาใช้งานข้อเข่าได้อย่างเป็นปกติสุขอีกครั้ง คือการรักษาด้วยการ “ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” ซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วว่า การรักษาโดยการผ่าตัดข้อเข่าเทียมได้ผลการรักษาที่ดี ลดอาการเจ็บปวด และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

"โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้การรักษาผู้ป่วยโรค ข้อเข่าเสื่อมด้วยการทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีของโรงพยาบาลและยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน Excellence โดยเฉพาะด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) จึงได้นำนวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Knee Replacement หรือ Robotic assisted knee replacement Surgery) ซึ่งมีข้อดีคือ มีความแม่นยำในการผ่าตัดสูง ลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่ออ่อนรอบๆ เข่า แผลเล็ก ฟื้นตัวไว ช่วยให้ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างภาพสามมิติและคำนวณมุมต่างๆ ก่อนการผ่าตัด หุ่นยนต์จะมีหน้าที่ในการควบคุมมุมการตัด ช่วยให้การตัดกระดูกมีความแม่นยำมากขึ้นในด้านมุมองศา การตัดและความลึกของการตัดกระดูก โดยมีการควบคุมใบเลื่อยและหัวกรอกระดูกจากระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวางตำแหน่งข้อเทียมให้มีความเหมาะสมแม่นยำ และลดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นที่อยู่รอบ ๆ ข้อ การผ่าตัดทุกขั้นตอนจะมีทีมแพทย์ผู้ผ่าตัดเป็นคนวางแผนและเป็นผู้ดำเนินการผ่าตัด"

นอกจากนี้ การรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ ยังเป็นการช่วยให้แต่ละวิชาชีพ สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แพทย์สามารถใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดได้ถูกต้อง พยาบาลวิสัญญีสามารถให้การเตรียมผู้ป่วยพร้อมเข้ารับการทำผ่าตัด พยาบาลห้องผ่าตัดสามารถให้การช่วยแพทย์ทำการผ่าตัดได้ถูกต้อง ทีมกายภาพบำบัดสามารถจัดโปรแกรมเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ และสามารถใช้ยาเพื่อลดอาการปวดและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยได้เร็วขึ้น

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230525103500511


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government