เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น พร้อมให้บริการงานทะเบียนราษฎร์แบบครบวงจร เริ่มวันที่ 1 มิถุนายนนี้

ที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยของการเปิดให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองศิลาได้เสนอต่อกรมการปกครอง เพื่อขอจัดตั้งสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น โดยจะเริ่มดำเนินงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เกือบ 60,000 คน ท่ามกลางความยินดีของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสะดวกใกล้บ้าน และให้บริการได้อย่างครบวงจรตามที่กรมการปกครอง อนุญาตให้เริ่มดำเนินการในระยะแรก

นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา กล่าวว่า ในแต่ละวันคน ต.ศิลา เดินทางไปติดต่อราชการที่สำนักทะเบียนอำเภอไม่น้อยกว่าวันละ 150 คน ซึ่งหลายคนติดขัดในเรื่องของการเดินทางเข้ามาติดต่อราชการในตัวเมือง หรือบางคนมาแล้วก็ไม่แล้วเสร็จภายในวันเดียว ประกอบกับการที่เทศบาลฯ ได้เสนอขอจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม เข้าถึงง่าย และลดขั้นตอนต่างๆให้ได้ภายในจุดเดียว จนได้รับการพิจารณาจากกรมการปกครอง ในการอนุมัติย้ายงานทะเบียนท้องถิ่นของตำบลศิลาจากเดิม อยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น มาที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศิลา โดยจะเริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

“ ในระยะแรกสำนักทะเบียนท้องถิ่น จะให้บริการงานด้านทะเบียนราษฎร์ทุกเรื่อง ยกเว้นการทำบัตรประจำตัวประชาชน การจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนหย่า ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกปฏิบัติงานร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอมาก่อนหน้าแล้วและกลับมาประจำการที่ เทศบาลฯ ซึ่งการทดสอบระบบ ทั้งงานทะเบียนบ้าน การแจ้งย้ายเข้า-ออก,งานมรณบัตร,งานสูติบัตร,การแจ้งย้ายปลายทาง,การแจ้งคัดสำเนาเอกสารต่างๆ รวมไปถึงการยื่นขอบ้านเลขที่ใหม่ การออกทะเบียนบ้านเล่มใหม่ การจัดทำทะเบียนบ้านของชาวต่างชาติ หรือสมุดเล่มเหลือง รวมไปถึงการจดเลขที่บ้านหรืองานทะเบียนของ กลุ่มบริษัทฯ หรือสมุดเล่มเขียว เทศบาลฯพร้อมให้บริการตามระเบียบและข้อบังคับ ตามกรอบอำนาจหน้าที่ในภาพรวมแล้ว”

นายไพรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า ด้วยสภาพพื้นที่ของตำบลศิลา ที่ผสมผสานระหว่างชุมชนเมือง, พื้นที่ทางการเกษตร, เขตชานเมือง และย่านชุมชนสถานที่ราชการ ทำให้ปัจจุบันมีประชากรที่มีทะเบียนบ้านในเขตตำบลศิลาเกือบ 60,000 คนครอบคลุมพื้นที่ 28 หมู่บ้าน ดังนั้นการให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่นที่เทศบาลฯ นอกจากจะสะดวก ใกล้บ้าน รวดเร็ว จองคิวล่วงหน้าได้ ให้บริการประชาชนแบบไม่พักเที่ยง เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว รัดกุมและรอบคอบ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230531105333266


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ประกวดราคา
ประกวดราคา
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government