Hi-Light Main
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เดินหน้าแก้หนี้นอกระบบ บำบัดทุกข์ให้กับประชาชน

นายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอบ้านไผ่ /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นายณัฐภัทร ไชยชาติ ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ผลดำเนินการ ลูกหนี้ จำนวน 2 ราย และเจ้าหนี้ จำนวน 5 ราย รวมยอดหนี้(เงินต้น) 69,000 บาท ผลการดำเนินงานไกล่เกลี่ยสำเร็จและได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยเจ้าหนี้ไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตลอดข้อตกลง จนกว่ายอดหนี้จะครบ  และได้ดำเนินการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ลูกหนี้ 1 ราย เจ้าหนี้ 1 ราย
โดยปัจจุบันอำเภอบ้านไผ่ได้เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบสรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567   ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ลูกหนี้ 14 ราย เจ้าหนี้ 18 ราย มูล 3,408,000 บาท   ถอน/ยุติเรื่อง ไม่สามารถติดต่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ได้ 27 ราย  โอนเรื่อง 39 ราย  และอยู่ระหว่างลูกหนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม 89 ราย

 

เพชรรัตน์ วังระหา

สวท.ขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government