Hi-Light Main
สถาบันชุณหะวัณ มทร.อีสาน เปิดรับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้ โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ที่ห้องประชุมมงคลประดู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผศ.บุญญาพร ดวงสา ผู้จัดการโครงการ, ผศ.สุธน คงศักดิ์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม,  ผศ.ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน ที่ปรึกษาฯ, ผศ เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม, นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ร่วมเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน Public Hearings ภายใต้ โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม

ประชุม

ผศ.บุญญาพร ดวงสา ผู้จัดการโครงการ เปิดเผยว่า การเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน (Pubtic Hearings) โครงการพัฒนาท่าเรือบก  (DRY PORT)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะโครงการฯ ซึ่งท่าเรือบก (DRY PORT) คือท่าเรือที่มีตู้คอนเทนเนอร์สินค้ามาตั้งไว้บนบกไม่ได้อยู่ติดทะเล รอการกระจายสินค้าโดยใช้ระบบรางเข้ามาเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า ดำเนินพิธีการศุลกากร และการตรวจสุขอนามัยตามมาตรฐานเช่นเดียวกับท่าเรือ โดยตู้สินค้าที่ผ่านการตรวจปล่อยจากท่าเรือบกสามารถถ่ายสินค้าลงเรือได้โดยตรงส่งออกสู่ต่างประเทศได้ทันที

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายละเอียดโครงการในการจัดทำร่างรายงาน และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการของเสีย การตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ปริมาณการจราจร ของโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

“ข้อคิดเห็นที่ได้จากการรับฟังในครั้งนี้จะนำมาปรับและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฯ เพื่อให้สอดคล้องและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการขยายการให้บริการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบ รวมทั้งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

เพชรรัตน์ วังระหา

สวท.ขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government