Hi-Light Main
สวนสัตว์ขอนแก่น บุรณาการ 3 หน่วยงาน เร่งจัดทำแนวกันไฟภายในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อปกป้อง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง

ช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงของฤดูเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปีภายในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่าที่ผ่านมาพบว่าเกิดจากการกระทำของชาวบ้านในพื้นที่หาของป่า ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยประมาท หรือจงใจทำให้เกิดซึ่งส่งผลกระทบต่อป่าไม้ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในระบบนิเวศ และสัตว์ป่าล้มตายเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดมลพิษหมอกควันทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สวนสัตว์ขอนแก่นมีพื้นที่ 2,986 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแล ปกป้อง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง  องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง  และสวนสัตว์ขอนแก่น ในช่วงปลายเดือนเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปี จะเป็นช่วงฤดูเกิดไฟป่า ทำให้สวนสัตว์ขอนแก่นจะได้รับผลกระทบจากไฟป่า และความเสียหายจากไฟป่าที่ลุุกลามตามแนวท่อส่งน้ำ และโรงเก็บน้ำในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางราชการ

สวนสัตว์ขอนแก่น จึงได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน 3 หน่วยงาน รวมถึงพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น จัดทำแผนกิจกรรมการป้องกันไฟป่า การทำแนวกันไฟป่าและแผนควบคุมไฟป่าร่วมกัน ภายใต้โครงการ “รวมใจเป็นหนึ่งสร้างแนวกันไฟ ช่วยป่า ช่วยโลก ลดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการปกป้อง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง โดยสวนสัตว์ขอนแก่น ได้จัดเตรียม รถไถนา คราด ไม้ตบไฟ ถังฉีดน้ำ เครื่องเป่า เพื่อจัดแนวกันไฟป่า เป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ป้องกันการเกิดหมอกควัน PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government