Hi-Light Main
วช. ร่วมสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ที่จังหวัดขอนแก่น

ที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนา ในรูปแบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศ (Hub of Talents on Air Pollution and Climate - HTAPO จัดการเสวนา เรื่อง "ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ PM2.5ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม"

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทย หลายปีที่ผ่านมา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบปัญหามลพิษทางอากาศและได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นไปอีก

การจัดประชุมสัมมนา "ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ PM2.5 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม" เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ นำองค์ความรู้ข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน และยังมีข้อข้องใจเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 คลายข้อสงสัยให้กับนักวิชาการและประชาชนทั่วไป เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการประสานกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ตลอดจนหน่วยราชการและสถาบันการศึกษาในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้และเตรียมวางแผนการวิจัยเฝ้าระวังปัญหาต่อไปในอนาคต

ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศ กล่าวว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันคลายข้อสงสัยแก่ประชาชนในการเฝ้าระวังกับการเผชิญเหตุ PM2.5 ที่สูงขึ้นในพื้นที่ ให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงทางวิชาการที่ถูกต้องและครบถ้วน ให้เกิดความกระจ่างและคลายข้อสงสัยให้กับประชาชน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับฝุ่น PM25 ปัญหามลพิษทางอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งตอนบนและตอนล่าง โดยผู้เชี่ยวชาญจะมานำเสนอข้อมูลแก่ประชาชน เกี่ยวกับการจัดการแหล่งกำเนิดและที่มาของฝุ่น PM25 การจัดการกับปัญหาการเผาป่าและการเผาในที่โล่งภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเรื่องหมอกควันข้ามแดน ที่แหล่งกำเนิดมาจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะลุ่มน้ำโขง แล้วเกิดการเคลื่อนที่ของมลพิษในระยะไกลเข้ามาในประเทศไทย

เพชรรัตน์ วังระหา

สวท.ขอนแก่น

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government