Hi-Light Main
เครือข่ายวัฒนธรรม ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ประเพณีตรุษสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อีสาน

ที่วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ "เสวนาเชิงวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประเพณีตรุษสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี พร้อมด้วยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมระดับตำบล สภาวัฒนธรรมระดับอำเภอ สภาวัฒนธรรมระดับจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายทางวัฒนธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ ร่วมงาน

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ประเทศไทยมีความโดดเด่น ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีผลการสำรวจพบว่า ไทยเป็นเมืองที่ชาวต่างประเทศอยากเข้ามาเที่ยวอยู่ในอันดับต้นของโลก การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านงานบุญประเพณีท้องถิ่น คติ ความเชื่อ ที่สืบทอดกันมา ที่ได้มีการนำออกมาเผยแพร่ในปัจจุบันโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์อีสาน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดขอนแก่น ไม่ได้เข้ามาเฉพาะการละเล่นสาดน้ำสงกรานต์ หรือการละ

เล่นคลื่นมนุษย์ เพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีทางเลือกในการที่จะได้รับชมประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีคุณค่าทางสังคมควบคู่กับมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ โดยเฉพาะมิติด้านวัฒนธรรม ที่เป็นจุดเด่นและเป็นจุดขายของประเทศไทยที่ชาวโลกควรจะได้รู้จัก ไม่ว่าจะเป็น โขน นวดไทย โนรา และประเพณีสงกรานต์ ที่ ควรจะได้รับการส่งเสริมในระดับนานาชาติ ต่อไป

ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นมหานครที่มีความงดงามทางวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ ที่มีทั้งความสวยงามแบบอีสานดั้งเดิมและความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ เป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และยังส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่องค์ความรู้ประเพณีสงกรานต์อีสานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไปด้วย

เพชรรัตน์ วังระหา

สวท.ขอนแก่น


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government