การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เบื้องต้นพบยังเหลือครัวเหลือ 445 หลังคาเรือน ที่ยังไม่สามารถต่อไฟฟ้าให้ใช้ได้ พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน

        ที่บ้านหัวบึง ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยชมรมวิศรกร กฟฉ.1 มอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด และน้ำดื่มจำนวน 100 ชุด มอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลดอนหัน ตำบลดอนช้าง และตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น หลังจากได้รับผลกระทบจากผลกระทบพายุเตี๋ยนหมู่ จนทำให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตรจำนวนมาก

        นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการด้านพลังงาน ซึ่งดูแลหน่วยงานทั่วประเทศให้มีความอยู่ดี และสะดวกสบายในการใช้ไฟในชีวิตประจำวัน ด้วยความห่วงใยประชาชน ตลอดจนผู้ใช้ไฟในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 ซึ่งอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ PEA ได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ในช่วงที่น้ำท่วมไม่สามารถสัญจรไปมาไม่สะดวก พร้อมทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และให้ความรู้ ความปลอดภัย ในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าช่วงน้ำท่วม หากมีความต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าให้ติดต่อการไฟฟ้าที่อยู่ใกล้บ้านท่าน หรือ Call Center 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง 

        จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อน 5,544 ราย มีผู้ที่ยังไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ได้ 445 ราย เพราะเนื่องจากยังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่ยังท่วมสูง

 

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211023130611071


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image