เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมเปิดภาคเรียนเทอม 2 เน้นเปิดระดับชั้นมัธยมศึกษาก่อน เริ่ม 1 พฤศจิกายน นี้

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หรือ ทน. เปิดเผยว่า ขณะนี้ การนำนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประถมศึกษาตอนปลาย-ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ตามที่ รัฐบาลกำหนดแล้วมากกว่าร้อยละ 88 ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะเร่งทำการสำรวจนักเรียนที่ตกหล่น ให้ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนกันให้ครบทุกคน เพื่อเตรียมการที่จะเปิดทำการเรียนการสอน ให้ได้ภายในเทอมที่ 2 ที่กำหนดการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้

          โดยในระยะแรกได้กำหนดการเปิดภาคเรียน ในกลุ่มระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายบางห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง , โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม , โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะระดับชั้น มัธยมศึกษา โดยเปิดเรียนแบบสลับวันเรียน เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยระดับชั้นประถมศึกษายังไม่มีการเปิดภาคเรียน , โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ระดับประถมศึกษายังไม่พร้อมเปิดภาคเรียนแต่ระดับมัธยมศึกษาพร้อมเปิดเรียน เริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

          โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ , โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย พร้อมเปิดภาคเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน ขณะที่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก , โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู , โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแวง , โรงเรียนเทศบ้านตูม , โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ยังไม่พร้อมเปิดภาคเรียน ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะต้องตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆให้แน่ชัดอีกครั้ง ซึ่งเทศบาลฯเหลือเวลาอีก 1 สัปดาห์ในการเร่งสำรวจกลุ่มนักเรียนที่จะเข้ารับวัคซีนเข็มแรก ที่อาจจะมีตกหล่น และหากเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เด็กๆจะได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละ 90 ขณะที่คณะครูนั้น ขณะนี้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มไปแล้วกว่าร้อยละ 90

          นายธีระศักดิ์ฯ กล่าวอีกว่า เมื่อมีการเปิดภาคเรียนและมีการจัดการเรียนการสอนได้จริง จากการประเมินร่วมกันของทุกฝ่าย โรงเรียนแต่ละแห่งจะกำหนดแผนการเรียนการสอน ทั้งการสลับวันเรียนหรือการกำหนดช่วงของการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยห้ามจัดกิจกรรมในช่วงพักเที่ยงในด้านต่าง ๆ เด็ดขาด และการห้ามไม่ให้เด็ก ๆ เล่นกีฬาในช่วงพักเที่ยงทุกชนิด ขณะที่ในช่วงระหว่างทำการเรียนการสอน การเข้า-ออกของบุคคลต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน การคุมเข้มในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ , รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร , การรับประทานอาหารที่จัดเป็นชุด ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน มั่นใจว่าผู้ปกครองจะส่งบุตร-หลาน เข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึงอย่างพร้อมเพรียงและมั่นใจมาตรการควบคุมและป้องกัน ซึ่งเทศบาลฯได้ถือปฎิบัติในทุกมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211024134728346


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image