กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ ช่วยเหลือเด็กยากจนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุริยา พรานไพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มอบถุงยังชีพตาม โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทที่ประสบอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในชนบท 

        ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กฯ ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้น ตามคำขวัญ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ไม่ทอดทิ้งกัน ในพื้นที่น้ำท่วม 11 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 50 ชุด ในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 12 ชุด ในพื้นที่ บ้านโจด ม.7 บ้านหนองโน ม.5 ต.กุดเค้า และ บ้านชีวังแคน ม.13  ต.สวนหม่อน ประกอบด้วย 

        1. เด็กชายอนุวัฒน์ คำตัน 

        2. เด็กชายศราวุฒิ จานนอก 

        3. เด็กชายปิยกุล เสมอราช 

        4. เด็กชายกชกร เทพาขันธ์ 

        5. เด็กชายธนกฤต ประจันตะเสน 

        6. เด็กชายวรินทร นาพะยัพ 

        7.เด็กชายณัฐพล เงางาม 

        8.เด็กหญิงปณิดา ป่าหญ้า 

        9.เด็กหญิงมินรดา ซุยแป 

        10.เด็กชายสิยชัย นาสุริวงศ์ 

        11.เด็กหญิงศรินนภา ภูผาทอง

        12.เด็กชายวีรภัทร สุโพธิ์

        ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมทุกคน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนาระบบดิจิทอลฯ (นพร.) เครือข่ายภาคประชาชน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำนวยความสะดวกและร่วมให้กำลังใจกับเด็กและครอบครัวที่ประสบอุทกภัย

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211026153322081


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image