รองเลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid 19

รองเลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 และกระแสการ Disruption ให้แก่ผู้บริหารของเขตตรวจราชการ ที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)

ที่หอประชุมแสงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้จัดประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster 12) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น ประธานคลัสเตอร์ 12 เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอ.สพป./สพม.รอง ผอ.สพป./สพม.ที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์ จำนวน 18 เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระที่สำคัญคือการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานของ Cluster12 โดยก่อนเริ่มการประชุม ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 และกระแสการ Disruption แก่ผู้บริหารของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่าน Zoom

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้ จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของโรงเรียนและพื้นที่ และกระแสการ Disruption ดังนั้นการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและมีความยืดหยุ่น ให้เข้ากับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป โดยมิติที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จำแนกได้ 5 มิติ คือ มิติผู้เรียน มิติครูและบุคลากรทางการศึกษา มิติหลักสูตรและการเรียนรู้ที่หลากหลายยืดหยุ่น มิติการวัดประเมินผลยืดหยุ่น และมิติเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้  เพื่อนำสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังของ สพฐ. ใน 4 มิติ คือ

1.ความปลอดภัย

2.โอกาส ความเหลื่อมล้ำ

3.คุณภาพ

4.ประสิทธิภาพ

 

#สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211123164901427


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image