สคร.7 จ.ขอนแก่น รณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย 65 โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้” แนะนำประชาชนหากพบผิวหนังเป็นวงด่าง ชา ไม่คัน มากกว่า 3 เดือน ให้รีบพบแพทย์

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565 ถือเป็นสัปดาห์ราชประชาสมาสัย โดยในปี 2565 สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อน และให้ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาได้เข้าถึงการรักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกันความพิการ และนำไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนได้สำเร็จและยั่งยืน

สถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทย ปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบมีผู้ป่วยโรคเรื้อนในทะเบียนรักษาทั่วประเทศ จำนวน 222 ราย คิดเป็นอัตราความชุก 0.03 ต่อ 10,000 ประชากร โดยในระดับจังหวัด และอำเภอทั่วประเทศ ได้บรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคเรื้อน จนไม่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก คือ มีอัตราความชุกโรคเรื้อนต่ำกว่า 1 ต่อ 10,000 ประชากร ส่วนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา ทั้งหมด จำนวน 6 ราย โดย 1 ใน 6 ราย เป็นผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ จำนวน 1 ราย

นายแพทย์สมาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์ของโรคเรื้อนในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาที่ยังคงมีอยู่คือสัดส่วนผู้ป่วยใหม่ที่มีความพิการ ยังไม่มีแนวโน้มลดลง ดังนั้นการช่วยให้ผู้ป่วยที่หลบซ่อนหรือไม่รู้ว่าตนเองป่วยให้ได้รับการตรวจรักษาโรคจนหายขาด และผู้พิการได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยังคงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน เพื่อนำไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนได้สำเร็จและยั่งยืน ถึงแม้ว่าโรคเรื้อนติดต่อได้ยาก แต่ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งระยะเวลาในการรักษาจะเป็นไปตามความรุนแรงของโรค คือ รักษาต่อเนื่องตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี หากรู้เร็วจะสามารถรักษาได้ทัน และป้องกันความพิการได้ ดังนั้นควรสำรวจร่างกายของตนเองและคนใกล้ชิด หากพบผิวหนังเป็นวงด่างสีจาง หรือแดงกว่าผิวหนังปกติ มีอาการชา หรือเป็นผื่นนูนแดง ตุ่มแดง ไม่คัน มามากกว่า 3 เดือน โดยกินยา หรือทายาทั่วไป(ที่ไม่ใช่ยารักษาโรค) แล้วไม่หาย ให้รีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220112135742160


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image