สาธารณสุขขอนแก่น ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (EOC)

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดขอนแก่น (EOC) ผ่านการประชุมทางไกล Web Conference ครั้งที่ 38 /2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์ 162 คน คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมหม่อนไหม ชั้น 2 จำนวน 30 คน มีประเด็นติดตามและข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้

จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 16/2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 มีมติและข้อสั่งการดังนี้ 1) ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 2) ขยายระยะเวลาการปิดโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และขยายระยะเวลา Work from Home ถึงวันที่ 31 ม.ค 2565 3) ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีความเสี่ยง มติอื่นให้คงใช้ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 51 ฉบับที่ 58 ฉบับที่ 59 และฉบับที่ 60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มีข้อสั่งการ

1) ให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 608 โดยจัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายและติดตามมาฉีดวัคซีน

2) เตรียมการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี โดยร่วมกับสถานศึกษา จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครอง On-Site online Hybrid เพื่อสร้างการรับรู้และเสริมพลัง ให้ผู้ปกครองความยินยอมให้บุตรหลานฉีดวัคซีน

3) เร่งรัดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า โดยเฉพาะ อสม.โดยเชิญชวนหรือให้คำปรึกษารายบุคคล ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

4) การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงของบุคลากรและประเมินความเสี่ยงทุกคน อย่างน้อยเดือยละ 1 ครั้ง หากพบเสี่ยงสูงให้ตรวจ ATK ทุกราย

5) ให้ทุกอำเภอรายงานจำนวน ATK+ ที่ไม่ส่ง RT- PCR ที่รับไว้รักษาใน Home Isolation, Community Isolation การติดตามสอบสวนโรคให้ทันเวลา การรับผู้ป่วยไว้รักษาใน HI CI

6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทุกแห่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ให้ประเมิน Thai Stop Covid Plus ภายใน 25 มกราคม 2565 และนำเสนอผลการประเมินในการประชุมครั้งถัดไป

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220114161900162


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image