องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการจัดการบริหารน้ำลุ่มลำน้ำชี จังหวัดขอนแก่น

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี รวมทั้งการเตรียมความพร้อม ของส่วนราชการในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรกรณี ที่อาจเกิดภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปประชุมร่วมกับนายจารึก เหล่าประเสริฐ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ/สำนักงานชลประทานที่ 6/กรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ เพื่อรับฟังและติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี รวมทั้งการเตรียมความพร้อม ของส่วนราชการในการให้ความช่วยเหลือราษฎรกรณีที่อาจเกิดภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนี้

ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะนี้จะมีพายุพัดผ่าน จะส่งผลให้มีฝนตกลงหนักในหลายพื้นที่ และยังคาดการณ์ว่า จะมีฝนทิ้งช่วงระหว่างกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกันทางกรมชลประทาน ได้รายงานให้ที่ประชุม ว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้ดีขึ้นกว่าปี 2564 โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนลำปาวสามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 1,830 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณเก็บกัก และเขื่อนระบายน้ำในลุ่มน้ำชีอีก 6 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ถึง 150 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 69 แห่ง เก็บกักน้ำได้ 230 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของปริมาณเก็บกัก ซึ่งยังสามารถรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ในอ่างขนาดใหญ่ได้ไม่ต่ำกว่า 2,700 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนขนาดกลางสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์กรณีน้ำฝนมากกว่าเกณฑ์ปกติ จึงสั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 5, 6 และ 7 เร่งรัดดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำบริเวณต้นแม่น้ำชีทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำชี/อ่างเก็บน้ำลำสะพุง/อ่างเก็บน้ำลำเจียง/อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร และอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ ตลอดจนขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติและแก้มลิงในลุ่มแม่น้ำชี เพื่อต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและสามารถกักเก็บสำรองน้ำเพื่อใช้ในช่วงภัยแล้ง พร้อมให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมแผนรองรับกรณีเกิดอุทกภัย ให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220523171039435


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image