จ.ขอนแก่น เตรียมการรับมือภาวะฝนแล้งจากเอลนีโญ ให้ทุกตำบลช่วยกันทำฝายกักเก็บน้ำฝนให้ได้มากที่สุด

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมการรับมือกับภาวะเอลนีโญ โดยได้เชิญนายอำเภอและกำนันทุกตำบล ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการรับมือภาวะฝนแล้งจากเอลนีโญ โดยอ้างอิงความเห็นจาก ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ว่า "สภาพอากาศประเทศไทยตั้งแต่ปี 2566-2569 อาจเสี่ยงประสบสภาวะภัยแล้งรุนแรงในรอบ 10 ปี โดยมีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่า 3-5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะแล้งจัด ต่อจากแล้งจัด จะมีน้ำท่วมใหญ่ในปี 2570 และในปี 2567 สภาพอากาศจะร้อนมากยิ่งขึ้นกว่าในปีนี้ โดยคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าช่วงเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมาประมาณ 1.5 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ ได้เชิญชวนกำนันทุกตำบล ช่วยกันเก็บกักน้ำจากน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ไว้ให้มากที่สุด โดยการทำฝายแกนดินซีเมนต์ ซึ่งได้นำร่องดำเนินการไปแล้วที่ลำน้ำชี ในพื้นที่อำเภอแวงน้อย พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือ คณะสงฆ์ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการร่วมทำฝายแกนดินซีเมนต์ 1 หมู่บ้าน 1 ฝาย เป็นอย่างน้อย เพื่อเข้าสู่ช่วงเวลาการเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด เมื่อมีฝนตกลงมา

สถานการณ์น้ำในจังหวัดขอนแก่น มีน้ำโดยเฉพาะน้ำท่าปีละ 3,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ เลย เพชรบูรณ์ อีกประมาณ 3,000 กว่าล้าน ลบ.ม. รวมเป็น 6,000 กว่าล้านลบ.ม. แต่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ได้เพียง ประมาณ 2,800 ล้านลบ.ม. ซึ่งการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ จะมีต้นทุนไม่มากนัก สามารถทำได้ในระยะเวลาจำกัด เพียง 1 สัปดาห์ จะกักเก็บน้ำได้ถึง 900,000 ลบ.ม. คิดเป็นต้นทุนโดยเฉลี่ย 3 สตางค์/ลบ.ม. ถือว่ามีความคุ้มค่าในแง่ของการลงทุน และเป็นประโยชน์ต่อพืช คน สัตว์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230529143137657


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ประกวดราคา
ประกวดราคา
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government