Hi-Light Main
จังหวัดขอนแก่น ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของ ผู้ว่า CEO ประเด็นนโยบายสําคัญ จังหวัดดิจิทัล

ที่ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) ประเด็นนโยบายสําคัญ : จังหวัดดิจิทัล โดยมี นายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายชรัญญา หยองเอ่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น, พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ กรรมการบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำโดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร และคณะ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดประเด็นนโยบายสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบรณาการ (ผู้ว่า CEO) โดยกำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดดิจิทัล และจังหวัดขอนแก่น ได้เสนอประเด็นการดำเนินงานในพื้นที่รวม 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) โครงการติดตั้งเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) และประเด็นที่ 2 การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือใต้ และโครงการพัฒนาทดลองระบบรางและต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริงรอบบึงแก่นนคร

พร้อมกันนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ลงพื้นที่รับฟังประเด็นปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะและหารือแนวทางการปฏิบัติ (Focus Group) ร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้ง 6 ประเด็น เพื่อผลักดันโครงการฯ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

เพชรรัตน์ วังระหา

สวท.ขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government