Hi-Light Main
นายอำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อแขนส่งผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูเพื่อกลับไปเป็นพลังของชุมชน พร้อมเปิดบ้านพักนายอำเภอ เป็น CI ดูแลต่อเนื่องตลอดทั้งปี หากยังไม่พร้อมกลับชุมชน

ที่ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน ผู้แทน ตชด. ผู้แทน

ผกก.สภ.กระนวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนท้องถิ่น พร้อมกับญาติผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ร่วมกันจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อแขนสร้างขวัญกำลังใจ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 35 คน ที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอกระนวน โครงการมินิธัญญารักษ์ รุ่นที่ 2 ซึ่งอำเภอกระนวนร่วมกับผู้นำชุมชนและครอบครัวนำเข้ากระบวนการบำบัดฟื้นฟูพัฒนาร่างกาย และสภาพจิตใจ รวมทั้งพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง โดยได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติให้ตระหนักถึงคุณค่าของ

ตัวเอง และน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีเป้าหมายและพลังสำคัญของสังคม โดยจะมีกระบวนการบูรณาการติดตามช่วยเหลือเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ ต่อยอดด้านอาชีพ โอกาสการศึกษาของผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูทุกคน รวมถึงเชิญผู้ที่สมัครใจเข้ามาสนับสนุนเป็นวิทยากรครูพี่เลี้ยง ตามโครงการมินิธัญญารักษ์ รุ่นที่ 3 อีกด้วย

สำหรับผู้บำบัดฟื้นฟูที่ยังไม่พร้อมกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน นายอำเภอและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันให้การช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคม ที่บ้านพักนายอำเภอ จัดเตรียมพื้นที่เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยยาเสพติด (Community Isolation : CI) เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดจากสถานพยาบาล หรือ ผู้ป่วยที่ยังไม่หายขาดจากยาเสพติดที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้ารับการบำบัดที่กองร้อย อส.อำเภอ เพื่อแยกผู้ป่วยยาเสพติดที่มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนในชุมชน หรือ ไม่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ จนกว่าจะมีความพร้อมกลับคืนสู่ชุมชน เพื่อลดอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ป่วยยาเสพติด

เพชรรัตน์ วังระหา

สวท.ขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government