ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

ระบบ เอฟ.เอ็ม 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น

กรมประชาสัมพันธ์