สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
            ด้วยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุุรการ
อัตราค่าจ้าง 9,400 บาทต่อเดือน ผู้มีสิทธิสมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามตำแหน่ง คือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
            สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-227402
โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และรายละเอียด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และทางเวปไซต์ http://region๑.prd.go.th และจะทำการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสาร


ไฟล์เอกสารประกอบ
สปข.1 รับสมัครพนักงานธุรการ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ประกวดราคา
ประกวดราคา
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government