ฟังวิทยุออนไลท์ 99.5

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

            ด้วยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี การเงิน พาณิชยการ เลขานุการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน ณ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 -25 มกราคม 2565 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-227402 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 26 มกราคม 2566 และสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และทางเว็ปไซต์ http://region1.prd.go.th 

            รายละเอียดประกาศรับสมัครตามไฟล์เอกสาร


ไฟล์เอกสารประกอบ
สปข.1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว.pdf |


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image
image