Hi-Light Main
รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center
            ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง
Head of Regional Flood Management and Mitigation Center โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี ณ วันที่เริ่มงาน และปฏิบัติงาน ณ MRC Regional Flood Management and Mitigation Centre กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
            สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวบุคคลและรูปถ่ายมายัง สทนช. หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fad.onwr@gmail.com ภายในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรวบรวมส่ง MRCS ต่อไป 
           สนใจดูรายละเอียดของงานและดาวน์โหลดใบสมัครตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือโทรสอบถามได้ที่กองการต่างประเทศ 02-5541800 ต่อ 1392

            คุณสมบัติ ลักษณะงาน และใบสมัครตามไฟล์เอกสาร
 


ไฟล์เอกสารประกอบ
RS-F-04 JD Head of Regional Flood Management and Mitigation Center, TD.pdf |
RS-F-09a MRC Personal History.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government