ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
         
            ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเท่านั้น และเป็นการช่วยเหลือ
ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยผู้ขอรับจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัย
ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก
การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
           ผู้พิการที่สนใจขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ขอให้ยื่นคำขอรับจัดสรรตามแบบคำขอที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด
ที่ผู้พิการมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานทางทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8707 หรือ 0 2271 8888 ต่อ 2511-2512 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.thหรือ Facebook Fan Page กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) 
ประกาศกรมการขนส่งทางบก แบบคำขอ ตามไฟล์เอกสาร


ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสารแนบ 1 (ประกาศเปิดรับคำขอฯ).pdf |
แบบคำขอ (ปีงบประมาณ 2566).pdf |


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image