Hi-Light Main
เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok  ในหัวข้อ “Khon Kaen Low Carbon City 2022”

เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok 
ในหัวข้อ “Khon Kaen Low Carbon City 2022”

            เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok 
ในหัวข้อ “Khon Kaen Low Carbon City 2022”เพื่อร่วมสร้างความตระหนักด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมือง ร่วมแสดงแนวคิด-นวัตกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมเมือง และลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากกิจกรรมในเมือง
            รายละเอียดการร่วมกิจกรรมประกวด
- คลิป VDO สั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ “Khon Kaen Low Carbon City 2022” 
- ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอผลงาน สร้างสรรค์ได้เต็มที่ แต่มีความยาวไม่เกิน 3 นาที
- ติด Hashtag #KhonKaenLowCarbonCity และ #KKLCC  tag  มาที่บัญชี TikTok: โครงการการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณี จังหวัดขอนแก่น
- ไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน (1 บัญชีส่งได้มากกว่า 1 คลิป) และส่งผลงานที่ Email: KKLCC2022@gmail.com 
- ร่วมกิจกรรม/ประกวดได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565
- เงินรางวัล มูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
- ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในโพส หรือคลิกที่ลิ้งก์  https://kku.world/cnxb3
- ศึกษาข้อมูล รายละเอียด ระเบียบ เกณฑ์ในการประกวดที่ลิ้งก์ https://kku.world/ftwcq
และติดตามข้อมูลข่าวสารการประกวดและสาระความรู้อื่น ๆ ได้ที่ เพจ  KKLCC : Khon Kaen Low Carbon City


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government