Hi-Light Main
ประกวดออกแบบสวนสาธารณะ

 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบสวนสาธารณะ โครงการสวนกระเป๋าคนเมือง A Pocket Park in Khonkaen City
           
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ และเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดออกแบบสวนสาธารณะ โครงการสวนกระเป๋าคนเมือง A Pocket Park in Khonkaen City ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 88,000 บาท
            ประเภทการประกวด
1. ประเภทนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ในนามบุคคลหรือทีมรวมกันไม่เกิน 3 คน
2. ประเภทวิชาชีพ สามารถส่งผลงานเดี่ยวหรือทีมหรือสำนักงาน รวมกันไม่เกิน 3 คน โดยจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
(สาขาใดก็ได้)
            รางวัล
1. กลุ่มวิชาชีพ รวมมูลค่า 75,000 บาท รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และโอกาสในการเข้าร่วมงาน
กับเทศบาลนครขอนแก่นในฐานะที่ปรึกษาด้านการออกแบบเพื่อนำไปสู่การก่อสร้างจริง (ค่าตอบแทนสงสุด 50,000 บาท) รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท 
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
2. กลุ่มนิสิตนักศึกษา รวมมูลค่า 13,000 บาท รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย 4 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท 
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
            กำหนดการสำคัญ
รับสมัคร 15-30 พ.ย.65
ปิดรับผลงานการออกแบบ 16 ธ.ค. 65
ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 20 ธ.ค. 65
นำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 23-27 ธ.ค. 65
ประกาศผลรางวัล 28 ธ.ค. 65
พิธีมอบรางวัล 29 ธ.ค. 65
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและสมัครเข้าร่วม ตามคิวอาร์โค้ด
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government