Hi-Light Main
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น แจ้งประชาสัมพันธ์ศูนย์ CAMEX ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีศักยภาพพิจารณาเป็นอีกหนึ่งช่องทางการค้ามาสู่ตลาดจีน สคต.ณ เมืองหนานหนิง

นักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น แจ้งประชาสัมพันธ์ศูนย์ CAMEX ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีศักยภาพพิจารณาเป็นอีกหนึ่งช่องทางการค้ามาสู่ตลาดจีน สคต.ณ เมืองหนานหนิง ศูนย์รวบรวมสินค้าดีเด่นจีน - อาเซียน China ASEAN Mercantile Exchange (CAMEX) ตั้งอยู่ ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศูนย์ CAMEX ใช้เป็นสถานที่ต่อยอดจากการจัดงานแสดงสินค้า China-ASEAN Expo เพื่อเป็นช่องทางต่อยอดทางธุรกิจ โดยศูนย์ CAMEX มีบริการอำนวยความสะดวกพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในการนำสินค้าไปจัดแสดงและจำหน่าย รวมทั้งจับคู่ธุรกิจให้กับผู้ขายและผู้ซื้อ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้ สินค้าที่จัดแสดงภายในศูนย์ฯ จะเป็นสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน โดยไม่รับจัดแสดงสินค้าเกษตรหรือสินค้าแช่งแข็ง สำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางจีน จะสามารถนำมาจัดแสดงได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ สินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยสามารถจำหน่ายในช่องทาง B2C

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government