หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประเภทนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

          กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุน เฉพาะเพศชาย อายุตั้งแต่ 18-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิปริญญาตรี เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประเภทนายทหารสัญญาบัตร แบบทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน 4 ปี (รวมระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 8 ปี) เพื่อบรรจุลงในตำแหน่ง ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 80 อัตรา ในตำแหน่ง

          1.1 ผู้ช่วยนายทหารธุรการและกำลังพล (อัตรา ร้อยเอก) จำนวน 4 อัตรา

          1.2 ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกำลังพล (อัตรา ร้อยเอก) จำนวน 12 อัตรา

          1.3 นายทหารการภาพ (อัตรา ร้อยเอก) จำนวน 6 อัตรา

          1.4 ผู้ช่วยนายทหารศูนย์ข่าวกองร้อยวิทยุ (อัตรา ร้อยเอก) จำนวน 6 อัตรา

          1.5 ผู้บังคับหมวด (อัตรา ร้อยโท) จำนวน 34 อัตรา

          1.6 ผู้ช่วยรองผู้บังคับกองร้อย (อัตรา ร้อยโท) จำนวน 18 อัตรา

          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัครได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัคและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ทางเว็บไชต์ https:/www.tdc.mi.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการควบคุมกำลังพลสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 11200 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2223 3245 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3618 2213คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image