กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ไม้เก่าจากการซ่อมแชมปรับปรุงบ้านพักราชการ หม้อแปลงไฟฟ้า จากการปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น เลขที่ 35 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ไม้เก่าจากการซ่อมแชมปรับปรุงบ้านพักราชการ หม้อแปลงไฟฟ้า จากการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ราคากลาง จำนวนเงินรวม 16,460.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ซึ่งผู้ประมูลจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น กำหนดไว้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประมูล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณู ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นโดยลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูล เพื่อรับหมายเลขลำดับ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 10.00 น. และจะเปิดประมูลเวลา 10.10 น. ในวันเดียวกัน สามารถขอดูครุภัณฑ์ชำรุด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น เลขที่ 35 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4346-5741 ในวันเวลาราชการ หรือทาง http:/www.gprocurement.go.th หรือ http://122.155.1.141/in.DPMRC6-4.104คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image