กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า จำนวน 3 รายการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

         ด้วยกรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า Mitsubishi รุ่น TU 43 PFD จำนวน 2 รายการ และรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ Isuzu รุ่น TFR86HSM2AHS D-MAX SPARK จำนวน 1 รายการ ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสู้ราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเป็นเงิน 20,500 บาท แก่กรมทางหลวง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ขายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ  เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสู้ราคา โดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จให้ไว้เป็นหลักฐาน

         ผู้สนใจ ให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ในวันและเวลาราชการ กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4324 7548คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image