เทศบาลนครขอนแก่น ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B, C ให้กับพนักงานเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง

ที่บริเวณข้างสำนักคลัง เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี โครงการค้นหาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยงพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งในตับ ซึ่งในวันนี้เป็นบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทุกสำนัก/กอง เข้ารับการตรวจ

สืบเนื่องจาก กองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น จัดทำโครงการค้นหาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี ในประชาชน จำนวน 1,500 ราย และพบว่า มีผู้ติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี 51 ราย และติดเชื้อโรคไวรัส ตับอักเสบ ซี 24 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย ซึ่งไวรัสตับอักเสบบีและซี เป็นสาเหตุหลักสำคัญที่ทำให้เกิดโรคตับแข็ง และมะเร็งตับได้ เมื่อเชื้อเข้าไปในร่างกาย อาการจะไม่รุนแรง ไม่ชัดเจน ทำให้ผู้รับเชื้อไม่ทราบว่าตนเองเริ่มมีอาการตับอักเสบแล้ว ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซี จะทราบได้ก็ต่อเมื่อไปตรวจร่างกายแล้วพบค่าการอักเสบของตับผิดปกติ และตรวจเลือดพบการติดเชื้อ ด้วยความที่ไม่ปรากฏอาการ หรืออยู่ในช่วงโรคสงบหรือการอักเสบไม่มากมักไม่ก่อให้เกิดอาการที่ชัดเจน จึงทำให้หลายคนมองข้ามและลืมฉีดวัคซีน ทั้งๆ ที่สามารถป้องกันได้

เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ทำโครงการค้นหาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีในประชากรกลุ่มเสี่ยงพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ จึงเร่งดำเนินการขยายผลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหาความซุกโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ในชุมชน , เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี ในชุมชน, เพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายชุมชนในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยประชาชนโรคไวรัสตับอักเสบ ปี และชี ในชุมชน และเพื่อลดอัตราป่วยลดภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไวรัสตับอักเสบ บี และชี ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์การคัดกรอง ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 5,000 ราย ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินการจะเป็นการดำเนินการเชิงรุก ลงพื้นที่ในแต่ละชุมชน โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น, มูลนิธิรักษ์ตับ, โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลขอนแก่น, หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิทั้ง 8 แห่ง และแกนนำสุขภาพภาคประชาชน ได้แก่ ผู้นำชุมชน, อสม. เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีการติดเชื้อได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง สอดคล้องกับนโยบาย “สร้างพลังแห่งความร่วมมือสู่พลังเแห่งการสร้างเมือง” 3 เด่น 7 ดี

นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ที่มี อายุ 30 - 70 ปี (ภูมิลำเนาอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น) เข้ารับการตรวจ "โครงการค้นหาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยงพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น" ได้ที่หน่วยบริการคัดกรองเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2565 วิธีการตรวจตรวจโดยการเจาะปลายนิ้วมือ(ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร) สามารถรับการตรวจได้ทันทีได้ทุกสิทธิการรักษาโดยนำ บัตรประจำตัวประชาชนมาที่หน่วยคัดกรองเคลื่อนที่เพื่อตรวจฟรี หากท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 043 – 242550 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220620155702497


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image