การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านการคลังเอเปค APEC SFOM ที่ จ.ขอนแก่น

กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC SFOM (เอเปค เอส-เอฟ-โอ-เอ็ม) ด้านการคลังเอเปค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting : APEC SFOM) ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 จัดขึ้นที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคก่อนจะจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นำเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคพิจารณาในเดือนตุลาคม 2565 นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังต่างๆ โดยกระทรวงการคลังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงซึ่งได้รับจากข้อคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค

โดยมีสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ประกอบด้วยองค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเชีย ร่วมหารือกันในประเด็นเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งหารือประเด็นสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม APEC FCBDM ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดหาแหล่งทุน โดยประเทศไทย ในฐานะประธานการประชุมรายงานความคืบหน้าในการจัดสัมมนาและการจัดทำข้อเสนอแนะ การพัฒนาการชำระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลและการดำเนินนโยบายของภาครัฐ และการพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนในการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการระดมทุนผ่านเครื่องมือดิจิทัล

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image