กรมพัฒนาพลังงานทดแทน สนับสนุนใช้ผลิตภัณฑ์ติดฉลากประหยัดพลังงาน 19 ชนิดช่วยประหยัดจริงทั้งระดับครัวเรือนและภาคธุกิจ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวคิด “พลังงานนำชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง” โดยมีนายศิวกร มิตรราช ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธานพิธี มีผู้มาร่วมงานจากหน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชน กลุ่มอาชีพ และสถาบันศึกษามากกว่า 250 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะหน่วยงานหลักด้านพลังงานจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น ทั้งในส่วนกลางและศูนย์บริการวิชาการทุกภูมิภาคทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวมพลังงานคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2” กิจกรรมการรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่มีต้นทุนด้านพลังงานสูงขึ้น สงผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับและภาคธุรกิจทุกด้าน รัฐบาลจึงได้กำหนดแนวการประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ

ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนตามแนวทางดังกล่าว ภายในงานได้จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหลากหลายรูปแบบ พร้อมกับการออกบูธนิทรรศการจากหน่วยงานในพื้นที่ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ กิจกรรมหลักภายในกิจกรรมพลังงานเพื่อชุมชนดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ เช่น การประหยัดใช้ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ การเกษตรที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การสาธิตการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ ภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายเตาอั้งโล่ “มหาเศรษฐี” ซึ่งอยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนที่สนใจประหยัดพลังงานในครัวเรือน

นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์ค่าครองชีพที่สูงขึ้นในทุกด้าน กระทรวงพลังงานเร่งเผยแพร่และรณรงค์การประหยัดพลังงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งมีศูนย์บริการวิชาการในภูมิภาครวม 10 ศูนย์ ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งรณรงค์เผยแพร่ กระตุ้นการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งการใช้พลังงานทดแทนจำเป็นมากในสถานการณ์ที่พลังงานมีราคาสูงขึ้นในขณะนี้

 

 

 

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220624113148930


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image