เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงเมรุ (เตาเผาศพ) เป็นแบบดีเซล ไม่มีควัน ไร้มลพิษ

ที่ศาลาการเปรียญวัดจอมศรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงเมรุ (เตาเผาศพ) จากการใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิง เป็นระบบเทคโนโลยีใหม่แบบดีเซล ไม่มีควัน ไร้มลพิษ โดยมีพระมหาณัฐกิตติ เจ้าอาวาสวัดจอมศรี ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล, นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข, นายยุติธรรม น้อยสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร, นายสมเกียรติ จันทร์สม ประธานชุมชน, พี่น้องชุมชนศรีฐาน 1, 2, 3 และ 4 ร่วมรับฟังการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้

สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวลดล้อม พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จึงได้มีโครงการปรับปรุงเมรุ (เตาเผาศพ) จากการใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิง เป็นระบบเทคโนโลยีใหม่แบบดีเซล ไม่มีควัน ไร้มลพิษ เพื่อทดแทนเมรุเก่าที่กำลังชำรุด และสร้างมลพิษจากการเผาไหม้ของศพ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ได้มีการประชาคมไปแล้ว และได้สำรวจข้อคิดเห็นโครงการเพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการ โดยการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชุมชนชาวศรีฐาน 1, 2, 3 และ 4 มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1.เห็นชอบในการปรับปรุงเมรุ (เตาเผาศพ) จากการใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิง เป็นระบบเทคโนโลยีใหม่แบบดีเซล ไม่มีควัน ไร้มลพิษ

2.เห็นชอบในการจัดจ้างผู้รับเหมาในการดำเนินโครงการที่มีความเชี่ยวชาญ

3.เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการทำงาน 3 ส่วน คือ คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง, คณะกรรมการตรวจรับงาน

4.การจัดหางบประมาณแบบมีส่วนร่วม จากการทำบุญร่วมสมทบทุนผ้าป่าสามัคคี

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวชื่นชมถึงความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนศรีฐานที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำโครงการปรับปรุงเมรุ (เตาเผาศพ) จากการใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิง เป็นระบบเทคโนโลยีใหม่แบบดีเซล ไม่มีควัน ไร้มลพิษ และได้แจ้งข่าวดีแก่พี่น้องชุมชนว่า ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดจอมศรี ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และในโอกาสนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์บอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ร่วมกัน

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220627131831748


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image