จังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะทำงานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565

สำหรับการประชุมคณะทำงานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 ครั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม) ,การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่นในปีฐาน (พ.ศ.2562) ,การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับจังหวัด ร่วมพิจารณาการคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (พ.ศ.2565-2573),กำหนดมาตรการและศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น รวมถึงคัดเลือกมาตรการเพื่อพัฒนาระเบียบวิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเพิ่มความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ภายใต้ความตกลงปารีส ข้อที่ 6 (Article 6) ต่อไป

 

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220627174516842


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image