เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ อบรมกู้ชีพฉุกเฉิน CPR ใช้เครื่องมือ AED กระตุ้นหัวใจ

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน CPR และการใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ ให้แก่บุคลากรพร้อมขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 11 โรงเรียน

ที่ห้องประชุมนครเป็งจาล นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 11 โรงเรียน , หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลทุกสำนัก/กอง ร่วมอบรม โดยมี รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมพยาบาล เป็นวิทยากรในการอบรม

ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ บางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม รวดเร็วและถูกวิธี จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ในกรณีเจอคนหมดสติ เพื่อช่วยชีวิตคนป่วยให้ปลอดภัยผ่านวิกฤตไปได้ ก่อนรถพยาบาลจะมาถึง และส่งถึงมือหมอได้อย่างทันท่วงที

สำหรับการช่วยชีวิตเบื้องต้น คือ การทำ CPR ซึ่งการทำ CPR ที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล และการทำ CPR ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ หรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตผู้ป่วยมากขึ้น ดังนั้นการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญ ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่นยังได้ขยายผลและกำหนดแผนการอบรม ไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อให้ได้รับความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) และสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือคนในครอบครัว , ที่ทำงาน รวมถึงในพื้นที่ชุมชนเมื่อพบผู้ประสบเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยจะได้ไม่ตื่นตระหนก มีสติ และสามารถแจ้งหมายเลข 1669 ได้ ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาล อย่างรวดเร็ว จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220706140035664

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image