กลุ่มบริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่ 12 (Cluster12) ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center แก่บุคลากรแกนนำของเขตพื้นที่การศึกษาใน สพป.สพม.ทั้ง 18 แห่ง

ที่ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) ร้อยแก่นสารสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ของเขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 เขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) ร้อยแก่นสารสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายในการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ทันสมัย มาใช้เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเว็บไซต์ https://contentcenter.obec.go.th/ เว็บไซต์การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รวบรวมคลังสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจสำหรับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ วีดีโอ รูปภาพ เสียง ข้อสอบ แอพพลิเคชั่น และอื่นๆมากมาย ที่มีคุณภาพ ผลิตโดยคุณครูที่มีความรู้ความสามารถ จากทั่วประเทศ ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วว่าเป็นสื่อที่มีคุณภาพ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง สามารถเข้ามาเรียนรู้ หรือนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนได้ สำหรับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ของเขตตรวจราชการที่ 12

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ในคลัสเตอร์ 12 ทั้ง 18 เขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของ สพฐ. ในการนำดิจิทัลแพลตฟอร์ม OBEC Content Center สู่การขับเคลือนคุณภาพการศึกษา การขยายผลเพื่อส่งเสริมให้ครูในคลัสเตอร์ 12 ได้มีการผลิตสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและอัพโหลดสื่อที่ผลิตสู่ระบบคลังสื่อออนไลน์ของ สพฐ. เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ต่อไป ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรแกนนำในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เขตพื้นที่การศึกษาละ 6 คน เพื่อนำไปขยายผลในเขตพื้นที่การศึกษาของตนต่อไป

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220810135755480

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image