เชิญชวนร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8

เชิญชวนประชาชนชาวขอนแก่นที่สนใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ในกิจกรรมการแข่งขันออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge : CCC ในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ โดยกำหนดระยะเวลาการสะสมแคลอรี่พร้อมชิงรางวัล

ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ " ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ และสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค จัดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองกับประชาชนทั้งประเทศ ได้ทราบถึงวิธีการป้องกัน และการเข้าถึงการรักษา ในโครงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยนวัตกรรมในการรักษาด้วยรถโมบายสโตรคยูนิต ที่ทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ได้กระจายการให้บริการไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต ภายใต้แนวคิด “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” เป็นการรวมพลังกันของเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตทั่วประเทศไทย อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

โดยในปีนี้เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ มีการจัดทำนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ กิจกรรมการออกกำลังกายทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นในท้องที่ต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ และ กิจกรรมการให้ความรู้ทั่วประเทศ การจัด Stroke Exhibition & Presentation เป็นการให้ความรู้การป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองผ่านนิทรรศการและสื่อประเภทต่าง ๆ โดยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ รางวัลชนะเลิศเฉลิมพระเกียรติ – ออกกำลังกาย และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี คือ รางวัลชนะเลิศด้านเฉลิมพระเกียรติ – ให้ความรู้ อีกทั้งยังมีรางวัลโล่เกียรติยศจาก 3 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันสะสมแคลอรีระดับจังหวัดในประเทศไทย สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge หรือ CCC ในกิจกรรม "Walk Run Bike Fighting Stroke ครั้งที่ 8" และลุ้นโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับจังหวัด จำนวน 22 รางวัล สำหรับการจัดกิจกรรมใหญ่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศไทย โดยจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง กิจกรรมวิ่ง MINI MARATHON ระยะทาง 10 กิโลเมตร และกิจกรรมเดิน - วิ่ง FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220811134358877


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image