Hi-Light Main
เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมจัดงาน Isan BCG Expo 2022 งานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานครั้งแรกในประเทศไทย

ที่ห้องประชุมสีโห นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงาน ISAN BCG Expo 2022 ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2565 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Isan BCG Expo 2022 ภายใต้แนวคิด Collaboration "ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ" งานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานและครั้งแรกในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2565 ณ Khon Kaen Innovation Center จังหวัดขอนแก่น และบริเวณโดยรอบ อาทิ ย่านศรีจันทร์, เทศบาลเมืองนครขอนแก่น และถนนไก่ย่าง โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 62,500 ตารางเมตร

ตามที่ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (Khon Kaen Innovation Centre : KKIC) โดยกลุ่มมิตรผลร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ผ่านการจัดงาน ISAN BCG Expo 2022 ภายใต้แนวคิด "ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ" ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2565 ณ อาคารขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณ ถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาในภูมิภาคอีสาน และกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย) อย่างเป็นรูปธรรม และในทุกมิติ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจพร้อมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชาวขอนแก่น โดยเฉพาะย่านศรีจันทร์ เพื่อให้นโยบายในการยกระดับเศรษฐกิจและการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี

โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 6 โซนสำคัญ

อาทิ 1. Innovative Zone ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Medical และ Bio-Tech & Clean Energy

2. Creative Zone ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Creative Design รวมถึงสินค้างาน Craft Hand ต่าง ๆ ตลอดจนด้านดนตรีที่สนุกสนาน และอาหารที่จัดจ้าน หลากหลาย

3. Green Zone ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับออแกนิค อาทิ Smart Farming เป็นต้น

4. Isan BCG Forum หรือ International Talk & Forum

5. Khon Kaen Innovation Centre ศูนย์กลางข้อมูล BCG รวมถึงการสร้างให้เกิด Business Matching

6. Srichan Creative Park หรือ เวที Talk สร้างสรรค์ ณ ลานศรีจันทร์

 

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221121133219886


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government