เทศบาลนครขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก

ที่ ห้องประชุมศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุม การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

สืบเนื่องจาก จังหวัดขอนแก่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้ขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย ในการลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 95 ชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนทำการคัดแยกขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์จำพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานในแต่ละวัน และนำไปกำจัดในรูปแบบถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยเป็นถังที่มีลักษณะทรงกระบอกเจาะก้นถังและนำไปฝังลงในพื้นดินลึกประมาณ 2/3 ของถังและนำเศษอาหารที่รับประทานเหลือ รวมทั้งเศษผัก ผลไม้ที่เหลือจากการบริโภค ทิ้งลงในหลุมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เมื่อเต็มให้ถอดถังออกและฝังกลบขยะเศษอาหารที่ทิ้งลงในถัง และนำถังไปหาจุดฝังใหม่ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งปริมาณขยะอินทรีย์ที่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไปมีสัดส่วนมากถึง ร้อยละ 60 จากขยะที่ส่งกำจัดวันละ 170 ตัน

เทศบาลนครขอนแก่น มีครัวเรือนในชุมชนที่จัดตั้งแล้ว 95 ชุมชน ประมาณ 27,000 ครัวเรือน หากสามารถคัดแยกขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์จากครัวเรือนได้ คาดการณ์ว่าในการลดปริมาณขยะก่อนเข้าสู่ระบบเก็บขนได้ไม่น้อยกว่า 20 ตันต่อวัน หรือประมาณ 7,300 ตันต่อปี และปริมาณขยะที่ลดได้นี้จะถูกส่งต่อไปยังกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้สมัครร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย(T-VER)และสามารถนำมาคำนวณปริมาณคาร์บอนเครดิตจำหน่ายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจและส่งรายได้คืนกลับมายังท้องถิ่นต่อไป ภายใต้กระบวนการทวนสอบตามมาตรฐานขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221121125347866

 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image