โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พานักเรียนร่วมสืบสานวิถีชีวิตชาวนา ลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว ทำข้าวจี่ ตามวิถีชาวนาคนอีสาน

ที่แปลงฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 ภาคปกติและนานาชาติ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวภายในแปลงสาธิตหลังจากที่ข้าว ได้ออกรวงสีเหลืองอร่ามไปทั่วแปลง โดยมีพี่ๆคณะเกษตรศาสตร์คอยสอนวิธีการเกี่ยวข้าว โดยการใช้เคียวซึ่งเป็นเครื่องมือ ในการเกี่ยวข้าวซึ่งปัจจุบันจะไม่ค่อยนิยมใช้กัน รวมทั้งการฝึกนักเรียนนวดข้าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่เด็กๆได้สนุกกับการนวดข้าวด้วยการนำข้าวที่เกี่ยวมาได้ ก่อนจะทำการนวดหรือตีเอาเมล็ดออก เด็กๆบางคนสนุกกับการกิจกรรมที่ฐานนี้ หลายคนตีกันอย่างสุดแรง ก่อนที่จะได้ชมการสีข้าว โดยการนำข้าวเปลือกที่ตีออกมาได้แล้วนำเข้าเครื่องข้าวออกมาเป็นเม็ด ก่อนที่จะนำไปหุงกิน ส่วนฐานการปิ้งข้าวจี่เด็กๆ ได้เรียนรู้การนำข้าวเหนียวมาปั้นเป็นรูปหัวใจ ตามที่พี่ๆ ได้สอนการปั้น แต่ก็มีเด็กๆหลายคนปั้นเป็นรูปอื่น เช่น ปั้นเป็นลูกชิ้น ก่อนที่พี่ๆจะนำไปชุบไข่แล้วปิ้ง เมื่อสุกก็นำมาให้เด็กๆเจ้าของแต่ละไม้ได้รับประทาน ซึ่งข้าวจี่ทางอีสานมักจะทำกินใน่วงฤดูหนาว เพราะเชื่อว่า จะช่วยคลายความหนาวจะสภาพอากาศที่หนาวเย็น นอกจากนี้ยังมีการสอนการทำข้าวพอง มาลัยต้นข้าว และศิลปะจากใบไม้ อีกด้วย

ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรม Agro Tour ลงแขกเกี่ยวข้าว @KKU2022 จัดขึ้นเพื่อต้องการให้เด็กๆ นักเรียนชั้นอนุบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของข้าวไทย และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาน และเพื่อให้นักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์ มีมุมมองของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยว และการทํางานเป็นทีม นอกจากนี้ อาจารย์ยังมีความคาดหวังอย่างแรงกล่าว่าพี่ ๆ นักศึกษาจะพัฒนาจิตใจของการเป็นผู้ให้ โดยไม่ หวังสิ่งตอบแทนจากผู้รับ และสุขใจทุกครั้งที่ให้ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว กิจกรรมเสริมลักษณะนี้ จะมีส่วนสําคัญในการขัดเกลาให้เป็นคนดี คิดดี ทําดี พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศได้เป็นอย่างดีในอนาคต

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221122141248239


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government