จ.ขอนแก่น ชวนชม ชิม ชอป สินค้าขึ้นชื่อ อาหารอีสาน พร้อมชูซอฟต์พาวเวอร์ หมู่เฮือนไม้อีสานโบราณ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565

ที่เวทีวัฒนธรรม หน้าพระธาตุสิโรดม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น, นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2565 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเตรียมพร้อมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้ปรับรูปแบบการจัดงานเทศกาลประจำปี โดยชูวัฒนธรรมอีสาน มีการสร้างเฮือนอีสานโบราณ ที่ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสาน ให้นักท่องเที่ยวได้มาชม มาสัมผัสและถ่ายทอดรูปแบบศิลปวัฒนธรรมของคนอีสานผ่านอาหาร สินค้าขึ้นชื่อของดีประจำแต่ละอำเภอ ผ่านการเซลฟี่ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ ซึ่งปีนี้จัดงาน 12 วัน 12 คืน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565

จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้แต่ละอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ได้ระดมช่างไม้สร้างเฮือนแบบโบราณอีสานที่มีมาหลายชั่วอายุคนจัดแสดงในพื้นที่จัดงาน โดยการรื้อฟื้น สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานที่มีมาแต่โบราณ แสดงถึงอัตลักษณ์และความงดงามของลายผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าทอ ประเพณีการผูกเสี่ยวแหางแรกของภาคอีสานที่สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้างเฮือนหรือบ้านที่อยู่อาศัย โดยแต่ละอำเภอทั้ง 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น นำเฮือนไม้เก่าที่มีอยู่ในพื้นที่มาดัดแปลงสร้างเป็นเฮือนบ้านไม้แบบโบราณ จัดแสดงในพื้นที่จัดงานเทศกาลไหมฯ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น รวมเป็นหมู่บ้านชุมชนโบราณ โดยเป็นการปลูกสร้างบ้านที่มีลักษณะการใช้สอยใกล้เคียงกัน รวมกันอยู่เหมือนคุ้ม ที่มีเฮือนรวมกันอยู่หลายๆ หลัง เป็นหมู่บ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน เรียกว่า "เฮือนโบราณวิถีไทบ้านขอนแก่น" ให้ยังคงอยู่สืบทอดเป็นมรดกของคนภาคอีสาน โดยวันนี้ได้มีพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ "เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น " เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมของคนอีสาน ที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีประเพณีที่ถือเป็นไฮไลท์และจัดต่อเนื่องควบคู่กับงานเทศกาลไหมคือ ประเพณี "ผูกเสี่ยว" ซึ่งคำว่า"เสี่ยว" หมายถึง มิตรแท้ เพื่อนแท้ ที่มีความผูกพันและจริงใจต่อกัน โดยการผูกเสี่ยวคือการนำบุคคล 2 คน ที่มีความผูกพันเป็นมิตรกันมาก่อนด้วยหลักเกณฑ์ในการเลือกคู่จะเลือกเพศเดียวกัน นอกจากนี้ เสี่ยวที่มีลักษณะท่าทางรูปร่าง อายุ อารมณ์หรือบุคลิกภาพที่ใกล้เคียงกัน โดยมีหมอสู่ขวัญเป็นผู้ทำพิธีจากนั้นจะให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายผูกข้อมือเป็นคู่เสี่ยวพร้อมกับให้โอวาทและอวยพรให้ทั้งคู่เป็นเพื่อนรัก เพื่อนตาย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งสองครอบครัวและสังคมรอบข้าง เผยแพร่ชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และเพื่อหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สำหรับนำไปช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนและประสบสาธารณภัยต่างๆในแต่ละปี

ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การเลือกซื้อผ้าไหมนานาชาติ ที่จัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และไทย การแสดงผ้าไหมมัดหมี่ การแสดงผ้าไหมนานาชาติ ที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของประเทศนั้นๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาการยกระดับผ้าไหมจังหวัดขอนแก่นปีนี้ ให้เป็นงานที่จะก้าวสู่นานาชาติสู่ประชาคมเศรษฐกิจโลก ภายใต้ชื่อ "งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221124200043005คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image